top of page

STEW/COOK

O PRACY     /     ABOUT WORK

Poszukujemy stewardessy z doświadczeniem w pracy na jachtach oraz umiejętnością przygotowywania posiłków (stew/cook). Oferujemy pracę na katamaranie o długości 54 stopy.
W pierwszej połowie listopada 2023 r. płyniemy z Wysp Kanaryjskich na Karaiby.
Na Karaibach od grudnia 2023 r do marca 2024 r. praca przy komercyjnych czarterach jachtu.

We are looking for a stewardess with experience in working on yachts and the ability to prepare meals (stew/cook). We offer work on a 54-foot catamaran.
In the first half of November 2023, we sail from the Canary Islands to the Caribbean.
In the Caribbean from December 2023 to March 2024, work on commercial yacht charters.

OBOWIĄZKI     /     RESPONSIBILITIES

 • Zapewnienie właściwego standardu obsługi gości, w tym przygotowywanie i serwowanie posiłków oraz napojów

 •  Przygotowywanie kajut i łóżek, sprzątanie i utrzymywanie czystości w kabinach, salonie, kuchni

 • Planowanie i zakupy zapasów żywności, napojów i innych niezbędnych produktów

 •  Obsługa sprzętu wodnego podczas pobytu gości na jachcie

 • Pomoc kapitanowi w manewrach portowych


 • Ensuring an appropriate standard of guest service, including the preparation and serving of food and beverages

 • Preparing cabins and beds, cleaning and maintaining cleanliness in cabins, lounge, kitchen

 • Planning and purchasing stocks of food, beverages and other essential products

 • Operation of water equipment during guests' stay on the yacht

 • Assisting the captain in port maneuvers

WYMAGANIA     /     REQUIREMENTS

 • Samodzielność

 • Umiejętność przygotowywania posiłków

 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne

 • Zdolność do pracy w zespole

 • Znajomość języka angielskiego

 • Umiejętność pracy pod presją czasu


 • Self-reliance

 • Ability to prepare meals

 • Very good organizational skills

 • Ability to work in a team

 • Knowledge of English

 • Ability to work under time pressure

bottom of page